prawo gospodarcze i handlowe

Strona główna » prawo gospodarcze i handlowe

Culpa in contrahendo, czyli obietnice bez pokrycia

Negocjacje zmierzające do zawarcia umowy Zawarcie umowy – zwłaszcza w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami (b2b) – poprzedzone jest negocjacjami. Panuje powszechne [...]

Umowy w czasie pandemii: Hardship zamiast siły wyższej

W obecnych, trudnych dla przedsiębiorców czasach, na gruncie prawa kontraktowego powszechnie znane stało się pojęcie siły wyższej. Termin ten [...]

Ochrona informacji poufnych – konstrukcja umowy NDA

W dobie rozwoju technologii coraz większą wartość zyskują dobra niematerialne w postaci wiedzy technicznej i pozatechnicznej (know-how) wykorzystywanej w związku [...]