zabezpieczenie umowy

Strona główna » zabezpieczenie umowy

należyte zabezpieczenie interesu strony umowy

Culpa in contrahendo, czyli obietnice bez pokrycia

Negocjacje zmierzające do zawarcia umowy Zawarcie umowy – zwłaszcza w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami (b2b) – poprzedzone jest negocjacjami. Panuje powszechne [...]

Umowy w czasie pandemii: Hardship zamiast siły wyższej

W obecnych, trudnych dla przedsiębiorców czasach, na gruncie prawa kontraktowego powszechnie znane stało się pojęcie siły wyższej. Termin ten [...]

Pułapki w umowach deweloperskich

W obrocie konsumenckim może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca, jako “silniejsza” strona umowy stara się jednostronnie narzucić konsumentowi niekorzystne dla [...]