Czy można podzielić spadek za życia spadkodawcy?

W praktyce często zdarza się, że spadkodawca, który dysponuje znacznym majątkiem, jeszcze za życia obiecuje spadkobiercy otrzymanie określonego składniku masy [...]