Polisolokaty: Opłata likwidacyjna jako klauzula niedozwolona

Klienci towarzystw ubezpieczeniowych, którzy decydują się na przedterminowe rozwiązanie lokaty często obciążani są przez ubezpieczyciela tzw. opłatą likwidacyjną. Często taka [...]