Ochrona informacji poufnych – konstrukcja umowy NDA

W dobie rozwoju technologii coraz większą wartość zyskują dobra niematerialne w postaci wiedzy technicznej i pozatechnicznej (know-how) wykorzystywanej w związku [...]