Gwarancja i rękojmia – prawa konsumenta

Powszechnie przyjęło się, że w przypadku stwierdzenia wad zakupionej rzeczy konsument korzysta z gwarancji, w ramach której sprzedawca może taką [...]