Zaliczka a zadatek, różnice, korzyści, wady

Każda ze stron umowy powinna dążyć do należytego zabezpieczenia swojego interesu. Z perspektywy wykonawcy (zleceniobiorcy) istotne jest zabezpieczenie uzyskania terminowej [...]